Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 02 2017

3253 1eb3 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawstydem wstydem
Gdy wie się jakie ktoś czyta książki, jakie ma autorytety, za co najbardziej podziwia rodziców, jak spędza wolny czas, jakiej muzyki słucha, jakie wiersze zna na pamięć, co go oburza, a co go wzrusza lub jakie ma marzenia, to w zupełności wystarcza.
— Janusz Leon Wiśniewski "Los powtórzony"
Sponsored post

June 08 2017

3411 498b 500
Reposted fromagathaa agathaa viarybasferyczna rybasferyczna
4789 adf4 500
Reposted fromcorvax corvax viarybasferyczna rybasferyczna

April 19 2017

5489 ae24 500
Reposted fromjethra jethra viawstydem wstydem
ojcze. dzwonisz i nigdy nie mówisz nic szczególnego. pytasz co robię albo gdzie jestem i gdy cisza rozpościera się między nami jak całe życie usiłuję znaleźć pytania żeby potrzymać rozmowę. najbardziej pragnę powiedzieć. rozumiem że ten świat cie zniszczył. był taki twardy dla twoich stóp. nie mam do ciebie pretensji o to że nie umiesz być dla mnie łagodny. czasami nie śpię i myślę o wszystkich miejscach które cie bolą lecz o których nigdy nie wspominasz. jestem z tej samej cierpiącej krwi. z tych samych kości tak rozpaczliwie  pragnących uwagi że zapadam się w sobie. jestem twoją córką. wiem że pogawędka to jedyny znany ci sposób by mi powiedzieć że mnie kochasz. bo to jedyny znany mi sposób by powiedzieć to tobie.
— rupi kaur
Reposted fromwstydem wstydem

June 13 2015

June 05 2015

8477 2bcf
-Nie.

June 01 2015

1496 c918
Reposted fromstylte stylte vianazwabyla nazwabyla
4832 f739 500
Tomasz Jastrun, felieton dla "Zwierciadła", październik 2014
Reposted fromjutrzenka jutrzenka vianazwabyla nazwabyla
Reposted fromshakeme shakeme vianazwabyla nazwabyla
Play fullscreen
(nie)szczęście
Kochać to znaczy dotykać. Bardzo piękna etymologia słowa, czyż nie? Bo chciałoby się powiedzieć, że kochanie to dotyk fizyczny i uczuciowy. Jakby tego było mało, to słowo "kobieta" najprawdopodobniej pochodzi z dialektu toskańskiego i pierwotnie znaczyło: istota lubiąca dotykanie, przytulanie się. Czyli w kobiecie etymologicznie jest już wpisany aspekt kochania, dotykania. I to też jest bardzo piękne.
— -prof. Jan Miodek
Reposted byvampiellekamykowatamysteryblackcat
6854 005f
Za dziesięć druga śnie,
w zachwyt układam Cię.
Reposted bymalechsarazation

May 25 2015

3080 09db 500
wiem jak oddychasz
-R
bolało i nie boli.
zapomniałem ale w porę odzyskałem pamięć. potknąłem się ale nie upadłem. upadłem ale się podniosłem. upadłem ale się podniosłem. upadłem ale się podniosłem.
-JB
8060 adad 500
quintessence
Reposted byjosel josel

February 26 2015

 
Kto cię, miła, wymarzył
Z ciemną smugą na twarzy,
Kto wymyślił twoje imię najsłodsze?
Kto cię z obłoków wyłowił
Podobną mgle i duchowi,
I kto do twych wysokości dotrze?
Nasze dni są coraz to krótsze,
Może jutro, może pojutrze
Zblednie miłość wymyślona omylnie,
Liście, co już pożółkły nieco,
Odrywają się od drzew i lecą
Jak w rysunkowym filmie.
A tu spływa niebieski wieczór,
Wiatr szeleści w dziwnym narzeczu
I zdmuchuje twoje oczy najmilsze,
Słowa gasną, stygną i bledną
I już kocham cię tylko jedną,
I wieczorną radością milczę.
— Brzechwa

January 21 2015

Napiętych myśli złamany łuk
Marzenia które ciało męczą.

Śpię w cembrowinie białych nóg
Pod oczu Twych zieloną rzęsą.

Nic się nie zmieni, przejdą noce
zatrzaśnie dzień jak szczęka wilcza.
A potem tylko białe oczy
I jeszcze ciszej będę milczał

— Zbigniew Herbert

December 29 2014

2813 7c51

/1946-2014
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...